Holbæk Gamle Havns Beddinger

Alexis på den store bedding den 9. juni 2012. Alexis, er bygget på Glommens mekaniske værksted i Norge i 1952
Før vi købte skibet, havde den været igennem en ombygning, hvor hele forskibets pumperum,
blev omdannet til 2 lukafer med 4 køjepladser i hver.
Ligeledes blev sprøjtetårn på salon og på forskibet fjernet

Den har været i aktiv tjeneste som los og redningsfartøj for Oslo branvæsen i 40 år, fra 1952-1992,
og overgik derefter til et par små rederier, og privat eje, indtil vi købte den i 2003.
Den har også været brugt som uddannelses skib for redningsdykkere i forbindelse med tjenesten.

Holbæk Gl. Havns Beddinger - Havnevej 7 B - 4300 Holbæk - CVR. nr. 34 65 26 43

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk