Holbæk Gamle Havns Beddinger

Galeasen Anne Møller på den store bedding den 15. maj 2012:

Galeasen Anna Møller er bygget i Randers til skipper Martin Sørensen i Lohals under navnet Esther. Skibet sejlede i de første år med tømmer og blev også anvendt til udlægning af kabler for Post- og Telegrafvæsenet. Galeasen fik sin første maskine i 1922 og sejlede da med almindelige fragter som briketter, kul, stensalt, cement m.m.  Den var i de følgende år hjemhørende i Grenå og Odense og sluttede som stenfiskerfartøj i Nakskov. Her blev skibet først solgt til en udenlandsk ejer, men blev snart efter købt af A. P. Møllers fond med henblik på bevaring som museumsskib.Skibet blev overdraget til Nationalmuseet i 1976 – nu med navnet Anna Møller efter skibsrederens farmor – og oplagt i Nyhavn.
Men det havde først gennemgået en omfattende restaurering, betalt af A.P.Møllers fond.
Restaureringen blev foretaget på J. Ring Andersens skibsværft i Svendborg. Forud for dette havde Nationalmuseet foretaget en fuldstændig opmåling og dokumentation af skibet i form af interviews med tidligere ejere, billeder og dokumenter. Det lykkedes således at fremskaffe skibets originale kabys, der tjente som hønsehus i Odense.
I de første år efter restaureringen blev skibet anvendt i undervisningen, idet skolebørn kunne komme ud på en fiktiv rejse med skibet.  I de senere år har Anna Møller været sejlet og vedligeholdt af et skibslaug med en gruppe frivillige, der sommeren igennem deltager i forskellige sejladsarrangementer, så skibet holdes funktionsdygtigt og præsenteres rundt om i landet.

 

Holbæk Gl. Havns Beddinger - Havnevej 7 B - 4300 Holbæk - CVR. nr. 34 65 26 43

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk