Holbæk Gamle Havns Beddinger

HGHB holder generalforsamling Tirsdag den 29 mats 2016

kl. 19.00 - 22.00 på Holbæk Bibliotek.

Dagsorden.

. Valg af dirigent.

2. Valg af referent og stemmetællere.

3. Formandens beretning.

4. Kassererens beretning - revideret regnskab fremlægges til drøftelse.

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

6. Indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelse

8. Valg af suppleanter

9. Valg af revisor.

10. Eventuelt

Holbæk Gl. Havns Beddinger - Havnevej 7 B - 4300 Holbæk - CVR. nr. 34 65 26 43

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk