Holbæk Gamle Havns Beddinger

Ældre nyheder

18. november 2015

Holbæks beddinger starter ugentlig klubaften – hver mandag kl.19 Læs her

5. marts 2015

Så er værkstedsbygningerne til beddingerne tæt på færdiggørelsen og klar til indvielsen den 20. marts 2015 se foto her

4. marts 2015

Første skib på bedding i 2015 Se foto her

22. januar 2015

Det skrider godt fremad med den nye værkstedsbygning til beddingerne.
Se foto her.

18. marts 2014

Husk generalforsamling på Holbæk Bibliotek tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19

Regnskab 2013 finder du her

24. februar 2014

Peer Bonnemann er en af ildsjælene fra Århus beddinger og træskibshavnen i Århus, og er særlig gæst ved årets generalforsamling i HGHB. Peer fortæller om planerne for beddingerne i Århus, blandt andet om, hvordan Århus Træskibshavn, TSA, er organiseret og hvordan TSA har gjort havnens elforsyning til en god forretning, 

24. Februar 2014

HGHB indkalder alle medlemmer og interesserede til den årlige Generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægter

Februar 2014

Velkommen til HGHBs ny hjemmeside. Nye webmaster er Knud Jensen, som vi byder varmt velkommen. Og så skal der lyde en stor tak til Kitty van der Westen for sit store arbejde i de foregående år.

Oktober 2013

Endelig kan vi komme i gang på beddingsområdet!
Fredag den 11. oktober kunne Holbæk Kommune meddele arbejdsgruppen omkring værftet, at det er lykkes at rejse 21 mio. kroner til renovering af værft og beddinger og - interessant for HGHB - bygge en reperationshal med masteskur og svedekasse, samt etablere et smedeværksted.

HGHB afventer et møde med de ansvarlige i Center for Ejendomme, Holbæk Kommune, der skal stå for projekteringen af byggeprocessen.

Det er meget glædeligt, at der nu er sikret midler til at bevare værftsbygningerne og få renoveret og etableret faciliteter for et aktivt maritimt miljø omkring beddingerne.

Invitation til alle interesserede.

Syntes du det er dejligt at komme på Holbæk Gamle Havn - og vil du gerne være med? Kunne du tænke dig at være med i et jollelaug?
Kan du tænke dig at høre mere om, hvad der skal ske med beddingerne i fremtiden?
Vil du gerne være med til at gøre området lidt mere indbydende frem til byggeprocessen sættes i gang?
Kan du sige ja til en eller flere af ovenstående spørgsmål, så mød op på Holbæk Gamle Havns Beddinger søndag den 20. oktober kl. 10 - 16.
Vi giver morgenmad for din indsats
Medbring gerne skovl/rive eller andet ukrudtbekæmpelsesredskab...
På gensyn den 20. oktober kl. 10.

Marts 2013
27. marts generalforsamling kl. 19. Afholdes på Holbæk Bibliotek

Dagsorden
Regnskab 2012
Budget 2013

Februar 2013
HGHB indgår i en arbejdsgruppe sammen med Holbæk Kommune om at rejse midler til istandsættelse af Værftsbygningerne og indrette forskellige aktiviteter på værftsområdet. HGHB ønsker at indrette området omkring den store bedding (nord for værftshallerne) med reperationsværksted med masteskur og mobil svedekasse - samt en smedje. Desuden er målet at få opført små fiskerhuse og masser af formidling om værftet og skibene på beddingerne.

Sommer 2012
Hjulene på den store beddingsvogn er blevet udskiftet.

November 2011
Holbæk Gamle Havns Beddinger og Holbæk Kommune har indgået kontrakt om driften af de to beddinger. Læs kontrakten her

Holbæk Gl. Havns Beddinger - Havnevej 7 B - 4300 Holbæk - CVR. nr. 34 65 26 43

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk