Holbæk Gamle Havns Beddinger

Priserne er gældende fra 1. april 2018

Prisliste for optagning / søsætning

HGHB Medlems kontingent årlig Kr.100,00

Lille Bedding

Lille Bedding incl 3. stådage: Grundbeløb 1050,- kr. + 6,- kr. pr. m2 (skibets længde x bredde)

Ekstra stådage pr.dag 200,- kr.

 

Store Bedding

Store Bedding incl 5. stådage: Grundbeløb 3000,- kr. + 8,- kr. pr. m2 (skibets længde x bredde)

Ekstra stådage pr. dag Kr. 300,00

For længevarende projekter kan forhandles særpris med kassereren.

 

Alle priser er excl moms.
 

Ændring af standard opstilling på bedding samt ekstra klodslag m.m. aftales der i hvert tilfælde evt. ekstra pris.

Efter søsætning skal bådejer aflevere bedding i rengjort stand og bortskaffe alt affald hvis der ikke træffes aftale om andet.

Der afregnes for el og vandforbrug.

Miljøafgift: Bortkørsel af affald, efter oprydning af beddingsgrav, afregnes efter vægt.

Kun medlemmer af HGHB kan benytte beddingerne.

Priserne er gældende fra 1. april 2018

Priser for udlejning af værksteder

For at kunne leje foreningens værkstedsfaciliteter er det betinget af medlemskab af foreningen

 

Reparations værksted                                        150,00 kr. pr. dag     

Smedeværksted                                                  150,00 kr. pr. dag

Brug af stører faste maskiner                            350,00 kr. pr. dag     

Opbevaring Reparations hal.    20,00 pr. m2 pr Mdr.  Afregnes pr måned.

Opbevaring Smedeværksted     20,00 pr. m2 pr Mdr. Afregnes pr måned.

Opbevaring Materialerum. Længere tids opbevaring aftales månedsleje særskilt og afregnes pr måned.

Opbevaring udendørs    10,00 pr m2   pr. måned

Alle priser er excl moms.

Bruger skal selv have ulykkesforsikring som dækker ved arbejde i værkstederne

Ligeledes have forsikring for både og andet udstyr som opbevares på stedet.

Holbæk Gl. Havns Beddinger - Havnevej 7 B - 4300 Holbæk - CVR. nr. 34 65 26 43

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk